Orzecznictwo lekarskie


Zapewniamy badania lekarskie
i orzecznictwo lekarskie w zakresie:


  • badania kierowców
  • badania sportowe
  • badania profilaktyczne pracowników
  • badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń